ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА УРОЛИТИАЗА

CITIUS
Изберете пол на пациента:

Пол на пациента:

УРИНА

КРЪВ

показател стойност мерни единици референтни стойности
Калций * mmol/24h
pH *
Посявка *
Оксалат mg/24h
Цитрат mg/24h
Пикочна киселина mmol/24h
Цистин mg/24h
показател стойност мерни единици референтни стойности
Калций * mmol/l
Калий * mmol/l
Хлор * mmol/l
Пикочна киселина * mmol/l
Креатинин * µmol/l
Фосфор µmol/l
Паратхормон pmol/l

Етиологична причина:

Диагноза:

Лечение:

Хидратация:

Хранителен режим:

Забележка: