• Начало
  • Новини
  • Учреди се „Сдружение на пациентите с бъбречно-каменна болест“

Учреди се „Сдружение на пациентите с бъбречно-каменна болест“

2010-09-13

Учреди се „Сдружение на пациентите с бъбречно-каменна болест“

На 15.03.2010г. в гр.София беше учредено „Сдружение на пациентите с бъбречно-каменна болест“. Сдружението има за цел да защитава правата на хората с бъбречно-каменна болест, да предоставя на достъпен език информация за симтомите, лечението и профилактиката на болестта, да поощрява лекарите в адекватното диагностициране и ефикасното профилактиране на болестта, да подпомага усилията на публичния сектор по отношение закрилата на правата на пациента, както и да улесни пациентите в избора на компетентен специалист, надеждна лаборатория, подходяща диета и терапия.

В сдружението участват пациенти с бъбречно-каменна болест, техни близки, български правоспособни лекари и граждани съпричастни към проблемите на пациентите с бъбречно-каменна болест.


назадКъм всички новини